English (United Kingdom)Lao
Welcome to Department of National Disaster Management and Climate Change Web site
ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການເປັນຄູຝຶກ ໃນການກຽມພ້ອມ ແລະ ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນຕໍ່ໄພພິບັດ ສຳລັບ ຜູ້ປະສານງານ ວຽກງານປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ ປະຈຳກະຊວງ ໃນວັນທີ 15-19 ກັນຍາ 2014, ທີ່ທ່າລາດ, ແຂວງ ວຽງຈັນ PDF Print E-mail
Written by Vanhthone   
Thursday, 23 October 2014 08:55

ຝຶກ​ອົບຮົມ​ ກ່ຽວກັບ ການ​ເປັນ​ຄູຝຶກ ​ໃນການກຽມພ້ອມ ​ແລະ ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ສຸກ​​ເສີນຕໍ່​ໄພພິບັດ  ສຳ​ລັບ ຜູ້​ປະສານງານ ວຽກງານ​ປ້ອງກັນ  ຄວບ​ຄຸມໄພພິບັດ ປະຈຳ​ກະຊວງ ໃນວັນທີ 15-19 ກັນ​ຍາ 2014,

ທີ່ທ່າລາດ, ແຂວງ ວຽງຈັນ

ໃນວັນທີ 15-19 ກັນຍາ 2014, ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ກັບ ອົງການ ອາຫານ​ໂລກ (WFP) ປະຈຳ​ລາວ ​ແລະ ສູ​ນ ກຽມພ້ອມ​ໄພພິບັດອາຊີ (ADPC) ໄດ້ຈັດຝຶກ​ອົບຮົມ​ ກ່ຽວກັບ​ ກາ​ນ​ເປັນ​ຄູ​ຝຶກ ​ໃນ​ການກຽມພ້ອມ ​ແລະ ຕອບ​​ໂຕ້ສຸກ​ເສີ​ນ ຕໍ່​ໄພພິບັດ ສຳລັບ​ຜູ້​ປະສານ​ງານ ວຽກງານປ້ອງ​ກັນ ​ແລະ ຄວບ​ຄຸ​ມ​ໄພພິບັດ ປະຈຳ​ກະຊວງ​ ຂຶ້ນທີ່ ທ່າ​ລາດ, ​ແຂ​ວງ ວຽງຈັນ, ກ​ອງປະ​ຊຸມ​ຝຶກ​ອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດຳເນີນໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ໄກສອນ ຖັນ​ທະ​ເທບ, ຮອງຫົວໜ້າ ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ກຊສ), ທັງ​ເປັນ ຫົວໜ້າ ກອງ​ເລຂາ​ຄະນະ​ກຳມະການ ປ້ອງ​ກັນ ​ແລະ ຄວບ​ຄຸມ​ໄພພິບັດ ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ແລະ Mr. Alan Johnson, ຕາງໜ້າ ອົງການ​ ອາຫານ​ໂລກ (WFP), ເຊິ່ງມີ​ຜູ້ຕາງໜ້າ ​ແລະ ຜູ້ປະສານງານ ວຽກງານ​ ປ້ອງກັນ ​ແລະ ຄວບ​ຄຸ​ມ​ໄພພິບັດ ຈາກກະ ຊວງຕ່າງໆ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ແລະ ພະນັກງານ ພາຍ​ໃນ ກຊສ, ລວ​ມທັງໝົດ ​30 ກວ່າທ່ານ.

 

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ:

  • ສ້າງ​ຄວາມ​​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ພະນັກງານ ກພປ, ກົມ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍ​​ໃນກຊສ​, ຜູ້​ຕາງໜ້າ ​ແລະ ຜູ້ປະສານ​ງານວຽກງານ ປ້ອງ​ກັນ ​ແລະ ຄວບ​ຄຸມ​ໄພພິບັດ ຈາກກະຊວງ​ຕ່າງໆທີ່​ກ້ຽວຂ້ອງ ຮຽນຮູ້​ເຖິງຂັ້ນຕອນ, ຂະ​ບວນການ ​​ໃນການວາງແຜນ ການກຽມພ້ອມ ​ແລະ ຕອບ​ໂຕ້​ສຸ​ກ​ເສີນຕໍ່​ກັບ​ໄພພິບັດ​ ແລະ ການຈັດ​ຕັ້ງປະຕິ ບັດວຽກງານ​ການ​ເຕືອນ​ໄພລ່ວງໜ້າເພື່ອ​ນຳ​​ໄປ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ເຂົ້າ​​ໃນ​ຂະ​​ແໜງການ​ຂອງຕົນ;
  • ​ເພື່ອຄົ້ນ​ຄວ້າ ​ແລະ ມີ​ຄຳ​ເຫັນ ຕໍ່ຮ່າງຄູ່​ມື ກ່ຽວກັບ ຂະ​ບວນການ​ຕອບ​ໂຕ້ສຸກ​ເສີ​ນ, ການ​ເຕືອນ​ໄພ​ລ່ວງໜ້າ​ ​ແລະ ກຽມພ້ອມ​ຕອບ​​ໂຕ້​ໄພພິບັ​ດ ​ໃນ​ ສ ປປ ລາວ;

ພາຍຫຼັງ ສຳ​ເລັດຊຸດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ຄັ້ງ​ນີ້​ແລ້ວ ຈະ​ໄດ້​ຄັດ​ເລືອກ​ເອົາ​ບັນດາ​ນັກ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ຈຳນວນໜຶ່ງ ​ເພື່ອ​ສືບ​ຕໍ່​ລົງ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ໃຫ້​ແກ່ ທ້ອງ​ຖິ່ນ ຂັ້ນ​ແຂວງ, ຂັ້ນ​ເມືອງ ຢູ່​ແຂວງ ຫຼວງພະ​ບາງ ​ແລະ ​ແຂວງ ອຸດົມ​ໄຊ ພາຍ​ໃນ​ປີ 2015.

ປະທານ​ກອງ​ປະຊຸມ                         ການ​​ແລກປ່ຽນ ​ແລະ ຖອນ​ຖອນ​ບົດຮຽນ​ທີ່​ໄດ້​ຮຽນມາ

ພາບ​ລວມ

ການມອບ​ໃບ​​ຢັ້ງ​​ຢືນ

 
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຜົນການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ PDF Print E-mail
Written by Vanhthone   
Wednesday, 15 October 2014 16:02

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຜົນການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 26 ກັນຍາ 2014,  ກົມ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຜົນການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຮ່າງກົດ

ໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານໄພພິບັດ  ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ( IDCRM ),  ທີ່ຫ້ອງ

ປະຊຸມ ໂຮງແຮມ ວັນຊະນະ ຣີເວີໄຊຣ໌, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,  ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນໂດຍ ພາຍໃຕ້ການເປັນ

ປະທານ ຂອງ ທ່ານ ພູວົງ ຫຼວງໄຊຊະນະ, ຫົວໜ້າກົມ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,  ເຊິ່ງມີຜູ້

ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 34 ກ່ວາທ່ານ ຈາກກະຊວງ ຍຸດຕິທໍາ, ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດ

ດີການ-ສັງຄົມ,  ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ,  ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ,  ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ບັນດາກົມ, ກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ກຊສ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍ  ຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້  ແມ່ນເປັນການປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ ຕໍ່ຮ່າງການສຶກສາ

ເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນ

ຟ້າອາກາດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົມບູນ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມວາລະຂອງກອງປະຊຸມ​ເປັນເວລາໜຶ່ງວັນ ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ເວລາ 08:30-16:30 ໂມງຂອງວັນດຽວກັນ.

 
ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ຕໍ່ກັບ ເອກະສານ ອອກແບບໂຄງການ ກົນໄກການພັດທະນາສະອາດ PDF Print E-mail
Written by Vanhthone   
Wednesday, 15 October 2014 15:14

ກອງປະຊຸມ​​​ ປຶກສາ​ຫາລື ຕໍ່​ກັບ ​ເອກະສານ ອອກ​ແບບ​ໂຄງການ ກົນ​ໄກ​ການ​ພັດ​ທະນາ​ສະອາດ

ໃນວັນທີ 26 ກັນຍາ 2014, ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ກພປ), ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (ກຊສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ​​​ ປຶກສາ​ຫາລື ຕໍ່​ ​ເອກະສານອອກ​ແບບ ​ໂຄງ ການ ກົນ​ໄກ​ການ​ພັດ​ທະນາ​ສະອາດ (CDM) ທີ່​ສະ​ເໜີພັດທະນາ​ຢູ່​ໂຄງການ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ນ້ຳຕົກນ້ຳ​ງາ 2, ​ແຂວງ ອຸດົມ​ໄຊ, ​ເຊ​ນ້ຳ​ນ້ອຍ 6, ​ແຂວງ ຈຳປາ​ສັກ, ນ້ຳ​ສະ​ມ່ອຍ, ​ແຂວງ ວຽງຈັນ ​ແລະ ນ້ຳ​ຜາ​ໃຫຍ່, ​ແຂວງ ​ໄຊ​ສົມບູນ ​ ຢູ່​ທີ່ ​ໂຮງ​ແຮມດອນ​ຈັນພາ​ເລດ. ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ຈັນທະ​ວີ​ພອນ ອິນ​ທະ​ວົງ, ຮອງຫົວໜ້າ ກົມຄຸ້ມ ຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ກອງ​ປະຊຸມ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ປະກອບ​ດ້ວຍ ບັນດາ​ແຂກ​ທີ່​ມາ​ຈາກຫຼາຍຂະ​ແໜງການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກສ່ວນລັດ ​ແລະ ​ເອກະ​ຊົນຄື: ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ກົມ​ຄວບ​ຄຸມ​ມົນ​ລະ​ພິດ, ກົມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ກົມ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊັບພະຍາກອນ​ປ່າ​ໄມ້, ກອງ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກະທົບຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ສັງຄົມ, (ກຊສ), ກະຊວງ ສາທາລະນະ​ສຸກ, ກະຊວງ ​ແຜນການ ​ແລະ ການ​ລົງທຶນ,  ກະຊວງ​ ພະລັງງານ ​ແລະ ບໍ່​ແຮ່, ກະຊວງ ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້, ກະຊວງ ​ໂຍທາ​ທິການ ​ແລະ ຂົນ​ສົ່ງ, ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ຄະນະ​ວິທະຍາສາດ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (ມຊ), ອົງການພັດທະນາ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ຕົວ​ເມືອງ​ວຽງຈັນ (ອພບ), ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ​ແຫ່ງ​ຊາດ (NAFRI), ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ໄຟຟ້າ​ລາວ, ບໍລິສັດ ນ້ຳ​ງາ 2, ​ໄຮ​ໂດຣພາວ​ເວີ ຈຳກັດ, ບໍລິສັດ ກໍ່ສ້າງ-​ຂົວ​ທາງ​ ພົງ​ສັບ​ທະວີ ຈຳກັດ (ເຊ​ນ້ຳ​ນ້ອຍ 6, ​ແຂວງ ຈຳປາ​ສັກ), ບໍລິສັດ ນ້ຳ​ສະ​ມ່ອຍ, ໄຮ​ໂດຣພາວ​ເວີ ຈຳກັດ (ນ້ຳ​ສະ​ມ່ອຍ ​ແຂວງ ວຽງຈັນ),  ບໍລິສັດ ນ້ຳ​ຜາ​ໃຫຍ່, ໄຮ​ໂດຣພາວ​ເວີ ຈຳກັດ (ນ້ຳ​ຜາ​ໃຫຍ່, ​ແຂວງ ​ໄຊ​ສົມບູນ), ບໍລິສັດ ທີ່​ປຶກສາ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ສັງຄົມ (ESL) ລວມທັງໝົດ 47 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍ ຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນແນ​ໃສ່ການປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ ຕໍ່ເອກະສານອອກ​ແບ​ບໂຄງການ ກົນໄກ​ການ​ພັດທະນາ​ສະອາດ ຢູ່ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ​ນ້ຳງາ2, ເຊນ້ຳນ້ອຍ 6, ນໍ້າສະມ່ອຍ ແລະ ນໍ້າຜາ ໃຫຍ່ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໂຄງການ​ ທີ່​ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ​ການ​ປ່ອຍ​​ອາຍ​ພິດ​​ເຮື​ອນ​ແກ້ວ ອອກ​ສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ພາຍຫຼັງທີ່​ໄດ້ຮັບ​ຟັງ​ການນຳສະ​ເໜີ ​ເອກ​ະສານ​ອອກ​ແບບ ໂຄງການ ກົນໄກການພັດທະນາສະອາດ​ແລ້ວ ກອງ​ປະ ຊຸມ​ກໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ປຶກສາ​ຫາລື​ ​ແລະ ​ເຫັນດີ​ເປັນ​ເອກະ​ພາບ ຮັບຮອງ​ເອົາເອກ​ະສານ​ອອກ​ແບບໂຄງການດັ່ງກ່າວ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມວາລະຂອງກອງປະຊຸມ​ ​ເຊິ່ງ​ເລີ່​ມ​ແຕ່​ເວລາ 8:30 ​ແລະ ​ໄດ້​ປິດ​ລົງ ​ເວລາ 16:30 ໂມງ ຂອງວັນດຽວກັນ.

ການປຶກສາ​ຫາລື ​ແລະ ປະກອບ​ຄຳ​ຄິດ​ເຫັນ ຕໍ່ ເອກະສານອອກ​ແບ​ບ ໂຄງການ ກົນໄກ​ການ​ພັດທະນາ​ສະອາດ ຢູ່ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ​ນ້ຳງາ 2, ເຊນ້ຳນ້ອຍ 6, ນໍ້າສະມ່ອຍ ແລະ ນໍ້າຜາໃຫຍ່.

 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 18

Latest News